Zapytaj Lekarza

Masz problem ze skórą? Masz pytania dotyczące produktów Pharmaceris?

Nie jesteś pewna jak właściwie pielęgnować swoją skórę?

Napisz do nas

Lek. med. MARTA JEZIORSKA Dermatolog - Wenerolog odpowie na Twoje pytania w ciągu 72h (3 dni robocze).
Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail: serwis@DrIrenaEris.com.

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Warunkiem udzielenia odpowiedzi przez eksperta/lekarza jest wyrażanie zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych wrażliwych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, celach marketingowych oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris sp. z o. o. danych wrażliwych (odnośnie mojego stanu zdrowia, przyjmowanych leków, stanu skóry i włosów, przebytych zabiegach oraz operacjach).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris sp. z o. o. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.

LEK. MED.

Marta Jeziorska

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalista dermatologii i wenerologii. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Dermatologii 108 Szpitala Wojskowego w Ełku, w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz w Oddziale Dermatologii Dziecięcej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Posiada dorobek naukowy w postaci licznych prac w czasopismach krajowych oraz wystąpieniach na zjazdach naukowych. Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę z zakresu dermatologii klinicznej.

Facebook messenger