Cleansing

EMOTOPIC EVERYDAY BATH EMULSION strenghtens the natural hydrolipid barrier 400 ml

EMOTOPIC

EVERYDAY BATH EMULSION
strenghtens the natural hydrolipid barrier 400 ml

19.94 ÔéČ
4.99 ÔéČ / 100 ml
EMOTOPIC EVERYDAY EMOLLIENT BATH OIL 200 ml

EMOTOPIC

EVERYDAY BATH EMULSION
strenghtens the natural hydrolipid barrier 200 ml

14.08 ÔéČ
7.04 ÔéČ / 100 ml
EMOTOPIC 3 IN 1 WASH GEL for face, body and hair 200 ml

EMOTOPIC

PHYSIOLOGICAL MOISTURIZING
FOAM SHAMPOO 200 ml

17.59 ÔéČ
8.80 ÔéČ / 100 ml
EMOTOPIC EMOLLIENT WASH GEL for daily body care 400 ml

EMOTOPIC

CREAMY BODY WASH GEL
Bio compatible, pH-neutral 400 ml

32.30 ÔéČ
8.08 ÔéČ / 100 ml