Masz Pytanie?
Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail: serwis@DrIrenaEris.com.

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, celach marketingowych oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris sp. z o. o. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.

Kontakt

Laboratorium Kosmetyczne
Dr Irena Eris sp. z o.o.

  • ul. Armii Krajowej 12
  • 05-500 Piaseczno
  • Polska
Facebook messenger