Polityka cookies strony www.pharmaceris.com

Niniejsze przepisy określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Klienta i świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem strony www.pharmaceris.com.

I. Słownik pojęć

 1. Administrator / Spółka - oznacza COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000812993, REGON: 384975497, NIP: 5272913585, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta za pośrednictwem strony www.pharmaceris.com oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000370362, kapitał zakładowy 200 200 000,00 PLN, (dwieście milionów dwieście tysięcy złotych) wniesiony w całości, Regon 142584703, NIP 5272642206, jako właściciela portalu www.pharmaceris.com.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego
 3. Cookies Administratora / Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego
 5. Sklep Internetowy - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.pharmaceris.com.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego.
 7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep internetowy indywidualnie dla każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów
 3. Klient ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji Sklepu Internetowego tj.
  1. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu internetowego
  2. rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu Internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Sklepu Internetowego, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient
  4. zapamiętania historii odwiedzonych podstron w Sklepie Internetowym w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu Internetowego
 2. Uwierzytelniani Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym tj.
  1. utrzymania sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego t.j.
  1. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. Zapamiętania Klienta tj.
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tj.
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepów Internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu Internetowego tj.
  1. przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

V. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć w ustawieniach przeglądarki. W przypadku problemów sprawdź opcję pomocy swojej przeglądarki.

VI. Kontakt Administrator danych:

Kontakt do Administratora Danych: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa lub Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie polityki prywatności lub ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Spółki pod adresem: iod@drireaneris.com.

*To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.