Polityka cookies

Niniejsze przepisy określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Klienta i świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem strony www.pharmaceris.com.

I. Słownik pojęć

 1. Administrator / Spółka – Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000370362, Regon 142584703, NIP 5272642206, która jako właściciel portalu www.pharmaceris.com świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu.
 3. Cookies Administratora / Cookies Własne – oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową należącą do Administratora, działającą w domenie www.pharmaceris.com
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Klient -oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów
 3. Klient ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie ze Serwisu  będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji Serwisu tj.
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Serwisu
  2. rozpoznania urządzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient
  4. zapamiętania historii odwiedzonych podstron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu.
 2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu t.j.
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Zapamiętania Klienta tj.
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tj.
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu tj.
  1. przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Kontakt Administrator danych:

Administratorem danych osobowych w związku z realizacją usług jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail serwis@DrIrenaEris.com. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie polityki prywatności lub ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Spółki pod adresem: iod@drirenaeris.com

Facebook messenger