Klauzula do newslettera

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@drirenaeris.com.

Podanie danych jest warunkiem wysyłki newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jego wysyłkę. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy).
Dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest tożsame z wypisaniem się z subskrypcji.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych (newslettera).

*To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.