Informacja o ptrzetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno adres e-mail: Serwis@DrIrenaEris.com.
Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie / udzielenie porady makijażowej lub kosmetycznej, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi / udzielenie porady makijażowej lub kosmetycznej. Warunkiem udzielenia odpowiedzi / udzielenia porady makijażowej lub kosmetycznej jest wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wrażliwych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie / udzielenia porady makijażowej lub kosmetycznej oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie/ udzielenia porady makijażowej lub kosmetycznej, wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem IOD@DrIrenaEris.com.